Old Icelandic Texts, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Spring 2023, 50%, Campus

  Start date: 27 March 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05603 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Registration: 13 March 2023 – 26 March 2023

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

Please note:

Kursen samläses med Fornisländska, fördjupningskurs.

About the course

Du fördjupar dina kunskaper i fornisländska genom närstudium av fornisländska prosatexter och dikter, exempelvis släktsagor, eddadiktning och skaldediktning. Fokus är på på ljudlära, böjningslära och ordbildningslära men du får också ökade insikter i forntidens mytologi och världsbild. Du kommer att bekanta dig med de hjälpmedel som finns tillgängliga, till exempel ordböcker och grammatikor. Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållanden i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76