Old Icelandic 2020/2021 (7.5 credits)

Autumn 2020, 50 %, Campus

Start date: 2 November 2020

End date: 17 January 2021

Application Deadline: 15 April 2020

Enrolment Code: UU-55608 Application

Language of Instruction: Swedish

Location: Uppsala

Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

Spring 2021, 50 %, Campus

Start date: 29 March 2021

End date: 6 June 2021

Application Deadline: 15 October 2020

Enrolment Code: UU-05608 Application

Language of Instruction: Swedish

Location: Uppsala

Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11250

Tuition fee, total: SEK 11250

About the course:

I den här kursen lär du dig grunderna i fornisländska. Det sker genom läsning och studier av fornisländska sagor och dikter på originalspråk. Texter vi läser är exempelvis någon av Snorre Sturlassons kungasagor i Heimskringla och eddadikten Hávamál i den poetiska Eddan. Genom textanalys tillägnar du dig kunskaper om fornisländskans ordförråd samt grundläggande kunskaper i språkets fonetik och grammatik. I ett vidare perspektiv ger kursen dig en bild av hur fornisländskan förhåller sig till äldre och yngre svenska. Kursen innehåller dessutom studier av fornvästnordisk kultur- och litteraturhistoria.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Engelska parken Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271 072-9999665

E-mail: info@nordiska.uu.se