Norwegian 1, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, Evening, 50%, Distance learning

  Start date: 29 August 2022

  End date: 30 October 2022

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55607 Application

  Language of instruction: Norwegian

  Location: Flexible

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Number of mandatory meetings on campus: 0

  Number of voluntary meetings on campus: 0

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

 • Spring 2023, Evening, 50%, Distance learning

  Start date: 16 January 2023

  End date: 26 March 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05607 Application

  Language of instruction: Norwegian

  Location: Flexible

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Number of mandatory meetings on campus: 0

  Number of voluntary meetings on campus: 0

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

Entry requirements: General entry requirements

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

Norska är väl inget svårt! Det låter lite lustigt, och stavas lite konstigt, men man begriper ju hyfsat väl ändå. Och just därför är det en bra idé att läsa norska.

Som svensktalande har man goda möjligheter att ta sig förbi de sista hindren för att förstå norska obehindrat, och Norska 1 kan hjälpa dig en bra bit på väg. Genom att jobba med ett brett urval språkexempel ur olika genrer kommer man att upptäcka många av de norska ord och uttryck som skiljer sig från svenska, båda sådana som man inte alls förstår, och sådana som är lätta att missförstå.

Kursen ger också en introduktion till den ganska speciella norska språksituationen, med de två snarlika skriftspråken bokmål och nynorska, men inget talat riksspråk, utan en stor och spretig mångfald av levande dialekter. Dessutom presenteras förhållandet mellan norskt tal- och skriftspråk och de viktigaste skillnaderna och likheterna mellan bokmål, nynorska och svenska. Som "rosinen i pølsen" ges en liten överblick över norskt personnamnsskick.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76