Advanced Old Icelandic, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Spring 2023, 50%, Campus

  Start date: 27 March 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05625 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: All qualified applicants will be admitted.

  Registration: 13 March 2023 – 26 March 2023

Entry requirements: 120 credits including 90 credits in a language subject and Old Icelandic, 7.5 credits, or the equivalent. Proficiency in Swedish and English equivalent to the general entry requirements for first-cycle (Bachelor's level) studies.

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 12,500

Tuition fee, total: SEK 12,500

About the course

Du fördjupar dina kunskaper i fornisländska genom närstudium av fornisländska prosatexter och dikter, exempelvis släktsagor, eddadiktning och skaldediktning. Fokus är på på ljudlära, böjningslära och ordbildningslära men du får också ökade insikter i forntidens mytologi och världsbild. Du kommer att bekanta dig med de hjälpmedel som finns tillgängliga, till exempel ordböcker och grammatikor. Fornisländskan studeras under jämförelse med språkförhållanden i det övriga Norden, i synnerhet i Sverige.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76