Presenting Scholarly Work to a General Audience, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, 25%, Campus

  Start date: 29 August 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55661 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 285 credits)

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

Entry requirements: 120 credits including 90 credits in one subject with progressive specialisation. Proficiency in Swedish and English equivalent to the general entry requirements for first-cycle (Bachelor's level) studies.

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 12,500

Tuition fee, total: SEK 12,500

About the course

Börja podda! Skriv en artikel! Gör en presentation! Allt detta får du öva på i denna kurs som handlar om att presentera och att popularisera vetenskap för olika medier och för olika målgrupper. Under kursens gång kommer lär du dig muntlig, skriftlig och visuell presentationsteknik, något som kan användas i poddar, föredrag eller i populärvetenskapliga artiklar. Övningarna utgår ifrån dig och dina kurskamraters gemensamma erfarenheter av skriftlig och muntlig presentation inom utbildning och forskning, vilket kommer att göra dig bättre rustad för att nå ut med din vetenskap.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76