Scandinavian Language Community Before and Now 2020/2021 (7.5 credits)

Spring 2021, 50 %, Campus

Start date: 18 January 2021

End date: 28 March 2021

Application Deadline: 15 October 2020

Enrolment Code: UU-05643 Application

Language of Instruction: Swedish

Location: Uppsala

Selection: Higher education credits (maximum 285 credits)

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 12500

Tuition fee, total: SEK 12500

About the course:

Kursen ger breddade och fördjupade kunskaper inom olika områden av nordistiken och skärper den kontrastiva medvetenheten såväl teoretiskt som metodiskt. Både diakrona och synkrona aspekter tas upp även om tonvikten läggs på de synkrona. Konferensdeltagande kan ingå om lämplig konferens anordnas den termin kursen ges.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Engelska parken Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271 072-9999665

E-mail: info@nordiska.uu.se