Phonetics and Oral Communication, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, Evening, 25%, Distance learning

  Start date: 29 August 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55658 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Flexible

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Outline for distance course: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Inga träffar på campus ingår men tentamen kan komma att äga rum i tentamenssal i Uppsala. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

  Number of mandatory meetings on campus: 0

  Number of voluntary meetings on campus: 0

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

 • Autumn 2022, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 31 October 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55639 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Registration: 17 October 2022 – 30 October 2022

 • Spring 2023, Evening, 25%, Distance learning

  Start date: 16 January 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05658 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Flexible

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Outline for distance course: Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Inga träffar på campus ingår men tentamen kan komma att äga rum i tentamenssal i Uppsala. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

  Number of mandatory meetings on campus: 0

  Number of voluntary meetings on campus: 0

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

 • Spring 2023, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 27 March 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05639 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Registration: 13 March 2023 – 26 March 2023

Entry requirements: General entry requirements

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

Är du nyfiken på hur vi använder finkalibrerade muskelrörelser i munnen och halsen för att få fram talets många olika ljud? I den här kursen utgår vi ifrån svenskan för att undersöka hur olika ljud och melodier i språk kommer till stånd. Du lär dig vilka egenskaper olika vokaler och konsonanter har gemensamt och vilka egenskaper som skiljer dem från varandra. Du får kunskaper om vilka ljudegenskaper i svenskan som är ovanliga genom jämförelser med andra språk. Du får även tillfälle att analysera utländska brytningar för att upptäcka vilka svenska ljud som är svåra att lära sig.

Du kommer även att lära dig om prosodin, det vill säga svenska språkets karakteristiska "melodi", vilken på många sätt är unik, med långa och korta ljud som man växlar enligt komplicerade regler. I prosodin ingår även svenskans ovanliga "accenter", alltså tonförändringar genom de långa ljuden, vilka följer strikta regler och är svåra för andraspråkstalare att komma tillrätta med.

I kursens praktiska del gör du en brytningsanalys där du lyssnar på andraspråkstalares tal och analyserar det utifrån de teoretiska kunskaper kursen ger för att konstatera vad som behöver förändras i uttalet, varför, och hur man skulle kunna åstadkomma detta. Du deltar även i praktiska genomgångar och övningar i hur man kan lära ut och träna svenskt uttal i svenskundervisning på alla nivåer, från lågstadiet till vuxenundervisning.

Uttalsundervisning är ett viktigt och nödvändigt inslag som bör genomsyra undervisning av svenska som andraspråk/främmande språk, och på denna kurs ges du de teoretiska och praktisk-didaktiska verktygen till detta!

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76