Phonetics and Oral Communication, 7.5 credits

Academic year 2023/2024

 • Autumn 2023, Evening, 25%, Distance learning

  Start date: 28 August 2023

  End date: 14 January 2024

  Application deadline: 17 April 2023

  Application code: UU-55609 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Flexible

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Outline for distance course:

  Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

  Number of mandatory meetings on campus: 0

  Number of voluntary meetings on campus: 0

  Registration: 27 July 2023 – 27 August 2023

 • Autumn 2023, 50%, Campus

  Start date: 30 October 2023

  End date: 14 January 2024

  Application deadline: 17 April 2023

  Application code: UU-55606 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Registration: 16 October 2023 – 29 October 2023

 • Spring 2024, Evening, 25%, Distance learning

  Start date: 15 January 2024

  End date: 2 June 2024

  Application deadline: 16 October 2023

  Application code: UU-05609 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Flexible

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Outline for distance course:

  Kursen är en distanskurs och genomförs i lärplattform. Tillgång till internetansluten dator med uppdaterad webbläsare och headset är nödvändigt. Kursen bygger på självstudier och kommunikation i den webbaserade undervisningsmiljön och vänder sig till dig som känner dig bekväm med digitala undervisningsformat. Inlärning, kunskapskontroll och handledning sker via internet och schemalagda träffar är förlagda till kvällstid. Du arbetar både enskilt och i grupp. Examination sker genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter samt tentamen. Tänk på att en distanskurs kräver lika stor arbetsinsats som en vanlig campuskurs. Du förväntas ha förmågan att planera och disponera din egen studietid.

  Number of mandatory meetings on campus: 0

  Number of voluntary meetings on campus: 0

  Registration: 14 December 2023 – 14 January 2024

 • Spring 2024, 50%, Campus

  Start date: 25 March 2024

  End date: 2 June 2024

  Application deadline: 16 October 2023

  Application code: UU-05606 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Registration: 11 March 2024 – 24 March 2024

Entry requirements: General entry requirements

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

The course provides an introduction to Swedish phonetics and phonology (the study of the sounds of language) from a comparative and didactic point of view. The aim is to identify the qualities that pose a challenge to second language learners, including sounds that are difficult to pronounce and the overall rhythm and sing-songy melody of the Swedish language. The course will provide tools for teaching non-native speakers spoken Swedish.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76