Language Analysis and Assessment, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 31 October 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55601 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 17 October 2022 – 30 October 2022

 • Spring 2023, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 27 March 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05601 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 13 March 2023 – 26 March 2023

Entry requirements: At least 22.5 credits from Swedish as a Second Language A

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

Oavsett hur eller i vilket sammanhang man arbetar med andraspråksinlärares språkutveckling är det centralt att kunna analysera och bedöma de olika förmågor som den språkliga kompetensen består av. Det kan också vara nödvändigt att kunna utforma prov som testar en särskild språklig förmåga på ett rättssäkert sätt och, i utbildningssammanhang, kunna göra ett medvetet val av läromedel för att passa en specifik grupp av inlärare.

I denna kurs får du utveckla dina förmågor att analysera och bedöma inlärarspråk, med hjälp av olika analys- och bedömningsverktyg. Du får en teoretisk grund att stå på och en orientering i språktestningens värld. Vi bekantar oss med aktuella och obligatoriska material för bedömning som används i skolan, och du får möjlighet att analysera ett läromedel i ett språkutvecklande perspektiv.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76