Second Language Learner's Literacy Development, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 29 August 2022

  End date: 30 October 2022

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55649 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (40%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (10%) - Higher education credits, maximum 165 credits (50%)

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

 • Spring 2023, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 16 January 2023

  End date: 26 March 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05649 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (40%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (10%) - Higher education credits, maximum 165 credits (50%)

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

Entry requirements: At least 22.5 credits from Swedish as a Second Language A

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

Läs- och skrivutveckling är av avgörande betydelse för den som lär sig svenska som andra språk, och hur gör man denna centrala del av andraspråksundervisningen bra? Kan läs- och skrivförmåga definieras på ett entydigt sätt? Vad innebär det för samhället när personer inte kan läsa och skriva, och vad innebär det för individen när förmågan saknas eller om man stöter på problem med läs- och skrivinlärning? Kursen ägnas åt faktorer som påverkar läs- och skrivutveckling när det sker på ett andraspråk och i olika åldrar. Vad är viktiga kunskaper som en lärare bör ha och hur kan kunskaperna bidra till att göra andraspråksundervisning bra?

Inom kursen får du genomföra observationer i undervisande klass och rapportera om detta på akademisk svenska. Kursen ägnas även åt vad forskning och erfarenhet visar om förutsättningar när kunskapsinhämtning sker på ett andraspråk, och kunskaper om detta som samtliga lärare bör ha, så att kunskaperna kan komma inlärarna/eleverna till godo i skolans alla ämnen.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76