Multilingualism in Society and by Individuals, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 29 August 2022

  End date: 30 October 2022

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55620 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

 • Spring 2023, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 16 January 2023

  End date: 26 March 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05620 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

Entry requirements: At least 22.5 credits from Swedish as a Second Language A

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

Den här kursen riktar sig till alla som är intresserade av flerspråkighetsfrågor. Kursen handlar om flerspråkighet på såväl samhälls- som individnivå.

Ur ett samhällsperspektiv diskuterar vi bland annat olika språks status i det svenska samhället. För vilka funktioner används svenska och när används andra språk? Vad gör vi i Sverige för att garantera alla människors rätt till språk? Vilken roll spelar språkpolitiken för den språkliga mångfalden? Hur ser vi på inhemska minoritetsspråk och på nya immigrantspråk? Hur påverkade är vi av olika språkideologiska föreställningar, till exempel föreställningen att enspråkighet är det normala?

Ur ett individperspektiv diskuterar vi flerspråkiga talares språkliga resurser och praktiker, inklusive kodväxling och olika former av migrationsrelaterad språklig variation: Vilka är det som kodväxlar? När och varför används kodväxling? Vad fyller förortsslang för funktion? Vilka andra sorters "svenska med något utländskt" möter vi i Sverige idag? Och vad är egentligen pidgin- och kreolspråk?

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76