Practice-Related Language Research, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Spring 2023, 50%, Campus

  Start date: 27 March 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05655 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 285 credits)

  Registration: 13 March 2023 – 26 March 2023

Entry requirements: 120 credits including 90 credits in a language subject. Proficiency in Swedish and English equivalent to the general entry requirements for first-cycle (Bachelor's level) studies.

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 12,500

Tuition fee, total: SEK 12,500

About the course

Språk och kommunikation i olika verksamheter är kursens fokusområde. Som praxisnära språkforskare vill vi vinna kunskap som är relevant för de personer vi forskar om och med. I kursen skaffar vi oss först en överblick över forskningsfältet praxisnära språkforskning och belyser särskilt områdets specifika metodiska och etiska utmaningar, men också dess möjligheter. Som student på kursen prövar du därefter själv på att arbeta praktiskt med praxisnära språkforskning genom att planera och genomföra ett mindre projekt på exempelvis ett företag, en myndighet, en skola eller inom någon annan verksamhet.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se