Linguistic Contrast and Continuity in the North, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, 50%, Campus

  Start date: 29 August 2022

  End date: 30 October 2022

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55606 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (40%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (10%) - Higher education credits, maximum 165 credits (50%)

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

 • Spring 2023, 50%, Campus

  Start date: 16 January 2023

  End date: 26 March 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05606 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Final school grades (40%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (10%) - Higher education credits, maximum 165 credits (50%)

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

Entry requirements: 30 credits in Swedish language, Scandinavian languages or linguistics, or 7.5 credits in Danish, Norwegian or Icelandic

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

I denna kurs fördjupar du dina kunskaper om de nordiska språken och om den språkliga mångfald som karakteriserar dagens Norden. Du får analysera skillnader och likheter mellan de nordiska språken utifrån aspekter som geografi, nation, samhälle och kultur. Kursen ger också kunskap om språkliga drag som skiljer dialekter från standardspråk och hur språklig kontakt mellan länderna har skett historiskt och hur den ser ut idag. Teman som behandlas är t.ex.  grannspråksförståelse, standardisering, talspråksvariation samt det flerspråkiga Norden. Kurslitteraturen är på svenska, danska och norska.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76