Scandinavian Languages B 2019/2020 (30 credits)

Autumn 2019, 100 %, Campus

Start date: 2 September 2019

End date: 19 January 2020

Application Deadline: 15 April 2019

Enrolment Code: UU-55645 Application

Language of Instruction: Swedish

Location: Uppsala

Selection: Final school grades (40 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (10 %) - Higher education credits, maximum 165 credits (50 %)

Spring 2020, 100 %, Campus

Start date: 20 January 2020

End date: 7 June 2020

Application Deadline: 15 October 2019

Enrolment Code: UU-05645 Application

Language of Instruction: Swedish

Location: Uppsala

Selection: Final school grades (40 %) - Swedish Scholastic Aptitude Test (10 %) - Higher education credits, maximum 165 credits (50 %)

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application Fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 45000

Tuition fee, total: SEK 45000

About the course:

Den här kursen ska du läsa om du vill fördjupa dina kunskaper om de nordiska språken. Kursen ger dig fördjupade kunskaper om de nordiska språkens struktur, användning och historia. Kursen består av fyra delkurser: En delkurs om språklig kontrast och kontinuitet i Norden, en delkurs om språkhistoria, en delkurs i fornisländska samt delkursen nordisk fördjupning som belyser aktuell forskning i de nordiska språken. Kursen tränar även din språkfärdighet i tal och skrift.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Engelska parken Thunbergsvägen 3L, hus 16 plan 2

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

E-mail: info@nordiska.uu.se