Fiction from an L2 Perspective, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 31 October 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55634 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 17 October 2022 – 30 October 2022

 • Spring 2023, Afternoon, 50%, Campus

  Start date: 27 March 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05634 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 13 March 2023 – 26 March 2023

Entry requirements: 30 credits in a language subject

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

Vill du lära dig mer om arbete med skönlitteratur som pedagogiskt verktyg inom andraspråksundervisning? I den här kursen får du lära dig hur skönlitteratur kan fungera som bas, inte bara för läsning utan också för diskussioner och skrivutveckling. Vi diskuterar hur olika litterära genrer kan användas i klassrummet, och vilka de språkliga utmaningarna är för andraspråkstalare. I kursen ingår att du ska använda dina kunskaper i praktiken, genom att tillsammans med kurskamrater planera och leda ett litteratursamtal för en grupp andraspråkstalare.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76