Literacy from an L2 Perspective, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, 50%, Campus

  Start date: 31 October 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55619 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 285 credits)

  Registration: 17 October 2022 – 30 October 2022

 • The course is cancelled.

  Spring 2023, 50%, Campus

  Start date: 16 January 2023

  End date: 26 March 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05619

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 285 credits)

Entry requirements: 120 credits including 90 credits in a language subject. Proficiency in Swedish and English equivalent to the general entry requirements for first-cycle (Bachelor's level) studies.

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 12,500

Tuition fee, total: SEK 12,500

About the course

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av flerspråkighet och litteracitet, både ur ett didaktiskt och allmänt språkvetenskapligt perspektiv. Du fördjupar dig i teorier kring litteracitet och lär dig om begreppets historia och olika betydelser och tolkningar av litteracitet. Kursen utgår från en definition av litteracitet som deltagande i och medskapande av sociala praktiker, där text ingår på olika sätt. Det omfattar också attityder och värderingar kopplade till dessa praktiker.

Du lär dig mer om olika förutsättningar för litteracitet hos individer med olika åldrar och med språklig och social bakgrund. Du genomför avancerade analyser av andraspråkstalares litteracitetsutveckling och diskuterar didaktiska teorier som främjar litteracitet. Du lär dig också mer om hur litteracitet kan påverka delaktighet i textgemenskaper och sociala sammanhang.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76