Swedish/Scandinavian Languages C, 30 credits

Academic year 2022/2023

 • Autumn 2022, 100%, Campus

  Start date: 29 August 2022

  End date: 15 January 2023

  Application deadline: 19 April 2022

  Application code: UU-55703 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 28 July 2022 – 28 August 2022

 • Spring 2023, 100%, Campus

  Start date: 16 January 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05703 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Uppsala

  Selection: Higher education credits (maximum 165 credits)

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

Entry requirements: Swedish/Scandinavian Languages A and B or Swedish 1, 2 and 3

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 45,000

Tuition fee, total: SEK 45,000

About the course

Kursen ger dig bredd och fördjupning av just dina intresseområden inom svenska språket eller övriga nordiska språk. Kursen består av två valfria delkurser och ett examensarbete. I de valfria kurserna ingår att lära sig om olika språkvetenskapliga teorier och metoder inom olika ämnesområden som utgör en bra grund inför uppsatsskrivandet. Utbudet av kurser varierar mellan terminerna, men de kan bland annat handla om textanalys, språkhistoria, grammatik och språkvård.

Delkursen examensarbete innebär att du ska skriva en C-uppsats. Uppsatsen, som är ett självständigt examensarbete, består av en undersökning inom svensk eller nordisk språkvetenskap. Ämnet bestämmer du i samråd med ansvarig lärare eller handledare. Under terminens gång kommer du lära dig mer om vetenskapligt skrivande, formalia och få stöd i hur du kan skriva uppsatsen. Uppsatsen kommer i slutet av terminen att presenteras vid ett särskilt uppsatsseminarium som innefattar att ge och motta respons på din och dina medstudenters uppsatser.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76