Study of Runes, 7.5 credits

Academic year 2022/2023

 • Spring 2023, Mixed, 25%, Distance learning

  Start date: 16 January 2023

  End date: 4 June 2023

  Application deadline: 17 October 2022

  Application code: UU-05714 Application

  Language of instruction: Swedish

  Location: Flexible

  Selection: Final school grades (60%) - Swedish Scholastic Aptitude Test (40%)

  Number of mandatory meetings on campus: 0

  Number of voluntary meetings on campus: 0

  Registration: 15 December 2022 – 15 January 2023

Entry requirements: General entry requirements

Fees:

If you are not a citizen of a European Union (EU) or European Economic Area (EEA) country, or Switzerland, you are required to pay application or tuition fees. Formal exchange students will be exempted from tuition fees, as well as the application fee. Read more about fees.

Application fee: SEK 900

Tuition fee, first semester: SEK 11,250

Tuition fee, total: SEK 11,250

About the course

Lär dig läsa och tolka vad som står på Sveriges äldsta bevarade skrifter. Runorna och runinskrifterna är en anmärkningsvärd kulturhistorisk skatt som lätt får en att tänka på vikingar. I denna kurs lär du dig grunderna i det skriftsystem som användes under 1700 år (från omkring år 100 till 1800-talet), alltså mycket längre än vikingatiden. Under kursens gång får du också kunskap om runstenarnas funktion och hur samhället såg ut när de ristades. Runinskrifterna blir som ett kikhål bakåt i tiden och på så sätt kommer du våra förfäder nära. Kursen fokuserar på inskrifter från sen vikingatid och språket som användes då för att lära oss tolka och förstå innehållet.

More information

Contact

Department of Scandinavian Languages

Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2 Institutionen för nordiska språk

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, Box 527, 751 20 UPPSALA

Telephone: 018-471 1271

Email: info@nordiska.uu.se

Study Counsellor

Email: studievagledningen@nordiska.uu.se

Telephone: +46 18 471 12 76