Syllabus for Education A

Pedagogik A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2PE170
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2007-01-24
 • Established by: The Faculty Board of Social Sciences
 • Revised: 2016-03-16
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Spring 2015
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2016

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Burman, Anders Pedagogikens idéhistoria : uppfostringsidéer och bildningsideal under 2 500 år

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Kroksmark, Tomas Den tidlösa pedagogiken

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Englund, Tomas Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna

  Part of:

  Pedagogisk forskning i Sverige

  (2004) s. 37-49

  Find in the library

  Mandatory

 • Selander, Staffan Kobran, nallen och majjen : tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning

  Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Svensson, Lennart Introduktion till pedagogik

  2., [oförändrade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Broady, D Kapitalbegreppet som utbildningssocialt verktyg. : Skeptronhäften, Nr 15, www.skeptron.uu.se/broady/sec/archives

  Find in the library

  Mandatory

 • Foucault, Michel The Subject and Power

  The University of Chicago Press, 1982

  Mandatory

 • León Rosales, René Vid framtidens hitersta gräns : om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola

  Stockholm ; Botkyrka: Mångkulturellt centrum, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Gytz Olesen, Søren; Møller Pedersen, Peter; Johansson, Ingmar Pedagogik i ett sociologiskt perspektiv : en presentation av: Karl Marx & Friedrich Engels, Émile Durkheim, Michel Foucault, Niklas Luhmann, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Thomas Ziehe, Anthony Giddens

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Find in the library

  Mandatory

 • Saarnio, Lotta; Arman, Maria; Ekstrand, Per Power relations in patient′s experiences of suffering during treatment for cancer

  Part of:

  Journal of advanced nursing

  vol. 68 (2012) nr. 2 s. 271–279

  Find in the library

  Mandatory

 • Temanummer, Intersektionalitet fokuserar skärningspunkten

  Part of:

  Kvinnovetenskaplig tidskrift

  (2005) nr. 2-3

  Find in the library

  Mandatory

 • Gustavsson, Bernt Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap

  Stockholm: Statens skolverk, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Hammar Chiriac, Eva; Hempel, Anders; Granström, Kjell Handbok för grupparbete : att skapa fungerande grupparbeten i undervisning

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Hartman, Sven G. Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter.

  Stockholm: Natur och kultur, 2003

  Find in the library

  Mandatory

Last modified: 2022-04-26