Syllabus for Perspectives and Models of Evaluation

Utvärderingsteori och utvärderingsmodeller

Syllabus

 • 10 credits
 • Course code: 2PE174
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Education G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2009-04-22
 • Established by: The Board of the Department of Education
 • Applies from: Autumn 2009
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Jacobsson, Bengt; Pierre, Jon; Sundström, Göran Granskningssamhället : offentliga verksamheter under lupp

  Upplaga 1: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Karlsson, Ove Utvärdering - mer än metod : tankar och synsätt i utvärderingsforskning : en översikt

  Stockholm: Svenska kommunförb., 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Lindgren, Lena Nya utvärderingsmonstret : om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Vedung, Evert; Dahlberg, Magnus Demokrati och brukarutvärdering

  2., [rev] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions

Last modified: 2022-04-26