Syllabus for Sociological Evaluation Methods

Sociologisk utvärderingsmetod

Syllabus

 • 10 credits
 • Course code: 2SC078
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G2F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2009-06-03
 • Established by: The Department Board
 • Revised: 2018-06-04
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2018
 • Entry requirements:
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2020

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Örtengren, Kari Logical framework approach (LFA) : en sammanfattning av LFA-teorin

  Stockholm: Sida, 2003

  Find in the library

  Mandatory

 • Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering Carlström, Inge; Carlström Hagman, Lena-Pia; Abrahamsson, Pernilla; Lundin, Chris

  5., [omarb.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Nilsson, Kajsa; Widell, Lennart Effektutvärdering : att välja upplägg

  Stockholm: Ekonomistyrningsverket, 2006

  Find in the library

  Mandatory

 • Vedung, Evert Utvärdering i politik och förvaltning

  3., [omarb. och uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Pallant, Julie SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using IBM SPSS

  6. ed.: Maidenhead: Open University Press, 2016

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions

Last modified: 2022-04-26