Syllabus for Sociology and Social Psychology A

Sociologi och socialpsykologi A

Syllabus

 • 30 credits
 • Course code: 2SC107
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Sociology G1N, Social Psychology G1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-12-05
 • Established by:
 • Revised: 2019-12-04
 • Revised by: The Department Board
 • Applies from: Autumn 2020
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Sociology

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2023

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Ahrne, Göran Svensson, Peter Handbok i kvalitativa metoder

  2., [utök. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Liber, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Hochschild, Arlie Russell The managed heart : commercialization of human feeling

  Berkeley: Univ. of California Press, cop. 1983

  Find in the library

  Mandatory

 • Barmark, Mimmi; Djurfeldt, Göran Statistisk verktygslåda 0 : att förstå och förändra världen med siffror

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Tubergen, Frank van Introduction to sociology

  Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2020

  Find in the library

  Mandatory

Artiklar och bokkapitel kan tillkomma

 • Beck, Ulrich Beck-Gernsheim, Elisabeth The normal chaos of love

  London: Polity Press, 1995

  Find in the library

  Mandatory

 • Bourdieu, Pierre Broady, Donald; Palme, Mikael Kultursociologiska texter

  4. uppl.: Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion, 1993

  Find in the library

  Mandatory

 • Douglas, Mary Renhet och fara : en analys av begreppen orenande och tabu

  Nora: Nya Doxa, 1997

  Find in the library

  Mandatory

 • Elias, Norbert; Scotson, John L. Etablerade och outsiders

  2. utök. och rev. uppl.: Lund: Arkiv, 2010

  Find in the library

  Mandatory

 • Giddens, Anthony; Andersson, Sten Modernitet och självidentitet : självet och samhället i den senmoderna epoken.

  Göteborg: Daidalos, 1999

  Find in the library

  Mandatory

 • Illouz, Eva; Hums, Svenja Därför gör kärlek ont : en sociologisk förklaring

  Göteborg: Daidalos, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Mears, Ashley Very important people : status and beauty in the global party circuit

  Princeton: Princeton University Press, [2020]

  Find in the library

  Mandatory

 • Fine, Gary Alan. Kitchens : the culture of restaurant work

  Updated ed.: Berkeley, Calif.: University of California Press, 2009.

  Find in the library

  Mandatory

Artiklar och bokkapitel kan tillkomma

Reading list revisions

Last modified: 2022-04-26