Syllabus for Health and Prevention of Ill Health I

Hälsa och förebyggande av ohälsa I

Syllabus

Content

Health and Prevention of Ill Health 15.0 hp
Anatomy and physiology 15.0 hp

Reading list

Reading list

Applies from: Spring 2020

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Boman, Lennart; Wikström, Claes Medicinsk teknik : [teori, planering och genomförande]

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Ellegård, Lars Klinisk nutrition

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Hagren, Birger Läkemedelsräkning : med interaktiva övningsuppgifter

  3., rev. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Hertting, Anna; Kristenson, Margareta Hälsofrämjande möten : från barnhälsovård till palliativ vård

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Johnsson, Lars-Åke Juridik för sjuksköterskor : en handbok

  Stockholm: Karnov Group, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Grefberg, Nils Medicinboken : orsak, symtom, diagnostik, behandling

  5., [rev.] uppl.: Stockholm: Liber, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Melhus, Åsa Klinisk mikrobiologi för sjuksköterskor

  3 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Find in the library

  Mandatory

 • Sand, Olav; Toverud, Kari C. Människokroppen : fysiologi och anatomi

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Norlén, Per; Lindström, Erik Farmakologi

  3. uppl.: Liber, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Ehrenberg, Anna; Wallin, Lars; Edberg, Anna-Karin Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Edberg, Anna-Karin; Wijk, Helle Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa

  Tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Friberg, Febe; Öhlén, Joakim Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt

  tredje upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Pellmer Wramner, Kristina; Wramner, Bengt; Wramner, Håkan Grundläggande folkhälsovetenskap

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, [2017]

  Find in the library

  Mandatory

 • Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

  10th ed.: Philadelphia: Wolters Kluwer, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Leksell, Janeth; Lepp, Margret Sjuksköterskans kärnkompetenser

  Andra upplagan: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Thurén, Torsten Vetenskapsteori för nybörjare

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Heimer, Gun M. Våldsutsatta kvinnor : samhällets ansvar

  Fjärde upplagan: Lund: Studentlitteratur, [2019]

  Find in the library

  Mandatory

 • Wiklund Gustin, Lena Psykologi för sjuksköterskor

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

Reading list revisions

Last modified: 2022-04-26