Syllabus for Clients as Co-workers in Functional Disability Research (Contract Education)

Brukare som medaktörer i funktionshinderforskning (uppdragsutbildning)

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 8PE021
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: _
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2012-10-22
 • Established by: The Faculty Board of Educational Sciences
 • Applies from: week 44, 2012
 • Entry requirements: General entry requirements
 • Responsible department: Department of Education

Reading list

Reading list

Applies from: week 44, 2012

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Borg, Marit; Kristiansen, Kristjana Medforskning : å forske sammen for kunnskap om psykisk helse

  Oslo: Universitetsforl., 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Denscombe, Martyn Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Hermerén, Göran God forskningssed

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Patel, Runa; Davidson, Bo Forskningsmetodikens grunder : att planera, genomföra och rapportera en undersökning

  4., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Söder, Mårten Forskning om funktionshinder : problem, utmaningar, möjligheter

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Find in the library

  Mandatory

 • Wermeling, Erika; Nydahl, Erika Från forskningsobjekt till medaktör : om samarbete mellan forskare och dem forskningen berör

  Sundbyberg: Handikappförbunden, cop. 2011

  Find in the library

  Mandatory