Syllabus for Political Extremism in Historical Perspective

Politisk extremism i historiskt perspektiv

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 7.5 credits
 • Course code: 5HA727
 • Education cycle: Second cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: History A1N
 • Grading system: Fail (U), Pass (G), Pass with distinction (VG)
 • Established: 2015-02-25
 • Established by: The Department Board
 • Applies from: week 09, 2015
 • Entry requirements: A Bachelor's degree, equivalent to a Swedish Kandidatexamen, from an internationally recognised university.
 • Responsible department: Department of History

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 33, 2015

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Björk, Mårten; Larsson, Göran Från apokalypsens centrum

  Glänta, 2015

  Glänta 1.15

  Mandatory

 • Brink Pinto, Andrés; Pries, Johan 30 november : kampen om Lund 1985-2008

  Lund: Pluribus, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Cambell, Collin The cult, the cultic milieu and secularization

  Part of:

  Kaplan, Jeffrey; Lööw, Heléne The cultic milieu : oppositional subcultures in an age of globalization

  Walnut Creek: AltaMira Press, c2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Fleischer, Rasmus Two fascism in contemporary Europe? : Understanding the ideological split in the radical right

  Part of:

  In the tracks of Breivik : far right networks in Northern and Eastern Europe

  Wien: Lit, 2014

  Find in the library

  Mandatory

 • Gardell, Mattias Crusader Dreams: Oslo 22/7, Islamophobia, and the Quest for a Monocultural Europe

  Journal of Terrorism and Political Violence, 2014

  Mandatory

 • Hjort, Magnus Den farliga fredsrörelsen : säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990 : forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Hjort, Magnus Hotet från vänster : säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002 : forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Jensen, Richard Bach The Pre-1914 anarchist Lone Wolf Terrorist and Governmental Responses, Terrorism and political violence

  Part of:

  Terrorism and political violence

  vol. 26 (2014) nr. 1

  Find in the library

  Mandatory

 • Jämte, Jan Antirasismens många ansikten

  Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, 2013

  Find in the library

  Mandatory

 • Langkjaer, Jenny Övervakning för rikets säkerhet : svensk säkerhetspolisiär övervakning av utländska personer och inhemsk politisk aktivitet, 1885-1922

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2011

  Find in the library

  Mandatory

 • Lööw, Heléne Det förflutnas skuggor

  Part of:

  Deland, Mats; Westin, Charles Brunt! : nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden

  Stockholm: Atlas, 2007

  Find in the library

  Mandatory

 • Lööw, Heléne Hakkorset och Wasakärven : en studie av nationalsocialismen i Sverige 1924-1950

  Göteborg: 1990

  Find in the library

  Mandatory

 • Lööw, Heléne Nazismen i Sverige 1980-1999 : den rasistiska undergroundrörelsen: musiken, myterna, riterna

  print on demand-upplaga: Stockholm: Ordfront, 2009

  Find in the library

  Mandatory

 • Lööw, Heléne Nazismen i Sverige 2000-2014

  Ordfront, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Molin, Karl Övervakningen av "SKP-komplexet" : forskarrapport till Säkerhetstjänstkommissionen

  Stockholm: Fritzes offentliga publikationer, 2002

  Find in the library

  Mandatory

 • Sörbom, Adrienne; Wennerhag, Magnus Begreppet extremism : en kritisk introduktion

  Part of:

  Det vita fältet III. Samtida forskning om högerextremism : Specialnummer, Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys nr 5 Lundström, Markus; Teitelbaum, Benjamin R.; Mudde, Cas; Lundström, Tomas; Hutzel, Tine; Sörbom, Adrienne; Köhler, Daniel; Wennerhag, Magnus

  Arkiv förlag & tidskrift, 2016

  (2016) nr. 5 s. 15–37

  DOI: http://dx.doi.org/10.13068/2000-6217.5.1

  Find in the library

  Mandatory

 • Wallberg, Evabritta Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism

  Regeringskansliet, 2002

  SOU 2002:94

  Mandatory

 • Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969. Säkerhetstjänstpolisens medverkan i den politiska personalkontrollen

  Regeringskansliet, 2002

  SOU 2002:88

  Mandatory

 • När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism

  Regeringskansliet, 2013

  SOU 2013:81

  Mandatory

 • Säpos årsrapporter i urval

  Säkerhetspolisen,

  Mandatory

 • Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism

  Regeringskansliet, 2014

  ID-nummer: Skr. 2014/15:144

  Mandatory