Syllabus for Environmental Law

Miljörätt

Syllabus

 • 5 credits
 • Course code: 2JS905
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (G)
 • Established: 2016-01-11
 • Established by: The Educational Board of Law
 • Revised: 2016-05-19
 • Revised by: The Educational Board of Law
 • Applies from: Spring 2017
 • Entry requirements:

  30 credits in science/engineering

 • Responsible department: Department of Law
 • Other participating department(s): Faculty of Science and Technology

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

A revised version of the reading list is available.

Applies from: Spring 2022

Some titles may be available electronically through the University library.

Course literature 2022

 • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta Den svenska miljörätten

  5 uppl.: Iustus, 2021

  Find in the library

  Mandatory

 • Michanek, Gabriel; Zetterberg, Charlotta Den svenska miljörätten

  Fjärde upplagan: Uppsala: Iustus, 2017

  [Notera att reglerna om MKB i miljöbalken har ändrats sedan kursboken skrevs. Till kursboken finns därför ett supplement som adresserar dessa och andra ändringar och som kommer att finnas tillgängligt på studium.]

  Find in the library

På föreläsningarna och seminarierna används främst miljöbalken (SFS 1998:808). Du kan ta fram den på Internet, t.ex. genom lagen.nu eller att googla på "Miljöbalk". Se till att ha den senaste versionen. Även andra författningar kommer att användas och kan hämtas på Internet.

Reading list revisions

Last modified: 2022-04-26