Syllabus for Project 2: Detailed Design of Detached Houses

Projekt 2: Detaljprojektering av småhus

A revised version of the syllabus is available.

Syllabus

 • 10 credits
 • Course code: 1TE444
 • Education cycle: First cycle
 • Main field(s) of study and in-depth level: Technology G1F
 • Grading system: Fail (U), Pass (3), Pass with credit (4), Pass with distinction (5)
 • Established: 2018-03-06
 • Established by:
 • Revised: 2021-02-18
 • Revised by: The Faculty Board of Science and Technology
 • Applies from: Autumn 2021
 • Entry requirements:

  30 credits within the bachelor programm in Construction Engineering including Introduction to Construction Enginnering, Construction Materials as well as Project 1: Designing of Detached House. Structural Mechanics should have been attended.

 • Responsible department: Department of Civil and Industrial Engineering

Reading list

Reading list

Applies from: Autumn 2021

Some titles may be available electronically through the University library.

 • Warfvinge, Catarina; Dahlblom, Mats Projektering av VVS-installationer - paket

  Studentlitteratur AB, 2016

  Find in the library

  Mandatory

 • Hansson, Bengt Byggledning : projektering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Find in the library

  Mandatory

 • Thåström, Olle Beskrivningshandboken : göra och läsa en teknisk beskrivning i anslutning till AMA

  4., omarb. utg.: Stockholm: Svensk byggtjänst, 2016

  Find in the library

  Mandatory

Reference literature

 • Bygghandlingar 90 Del 5 - Redovisning av Installationer (e-bok) Edberg, Olle; Gustavsson, Ulf; Huldt, Lars; Lindberg, Lars; Nilsson, Tobias

  2 utg.: SIS - Swedish Standards Institute ,

  Find in the library

  Mandatory

 • Lilliehorn, Per Miljöklassning i praktiken : miljöbyggnad, BREEAM, LEED och GreenBuilding i offentliga byggnader

  Stockholm: Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (UFOS), 2012

  Find in the library

  Mandatory

 • Lagtextens byggregler : plan- och bygglagstiftningen och andra bestämmelser som styr byggandet: uppdaterad t.o.m. 2019-01-01

  [Ny, uppdaterad utgåva]: Stockholm: Lagtexten AB, [2019?]

  Find in the library

  Mandatory

 • Kompendium fältmätningsteknik

  Lunds universitet,

Last modified: 2022-04-26