Syllabus for Computer Programming I

Programmeringsteknik I

Syllabus

 • 4 credit points
 • Course code: 1TD753
 • Nivå: A
 • Subject: : Computer Science
 • Grading system: Fail (U), Pass (3), Pass with credit (4), Pass with distinction (5)
 • Established: 2001-05-22
 • Established by:
 • Revised: 2006-04-13
 • Revised by:
 • Applies from: week 15, 2006
 • Entry requirements: Introduction to computers. Basic Algebra (part of).
 • Responsible department: Department of Information Technology

Aims

Att ge grundläggande kunskaper och färdigheter i programutveckling med särskild tonvikt på problemlösningsaspekten av programmering, att därigenom ge metoder för och träning i problemanalys av värde för ingenjörsmässig problemlösning i allmänhet, att ge kunskaper om datorsystem och att ge erfarenhet av användning
av programvara, främst inriktat mot teknik och naturvetenskap.

Content

Computer systems and programming environments. Algorithms and problem solving. Object oriented programming. Programming in Java: classes and objects, input/output. Documentation, debugging and testing.

Instruction

Lectures, problem classes, laboratory work and assignments.

Assessment

Written examination at the end of the course and compulsory assignments.

Syllabus Revisions

Reading list

Reading list

Applies from: week 15, 2006