Outline for Master's Programme in Chemistry

Masterprogram i kemi

Specialisation: Chemistry (Kemi, allmän inriktning)

Outline(s)

  • Latest outline for the specialisation Chemistry (applies from Autumn 2010)

Semester 2

Semester 3

Semester 4