Outline for Master's Programme in Chemistry

Masterprogram i kemi

Specialisation: Organic Chemistry (Organisk kemi)

Outline(s)

Semester 1

Period 1

Period 2

Semester 2

Period 3

Period 4

Semester 3

Period 1

Period 2

Semester 4

Degree project E in chemistry continues.