14.4.1 Administrator

Part of Department of Scandinavian Languages

E-mail:
info@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Web page:
http://www.nordiska.uu.se/

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin