21.7.17 Occupational and Environmental Medicine

Part of Department of Medical Sciences

Phone:
+46 18 611 36 42, +46 18 611 36 43
Fax:
+46 18 51 99 78
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 60
752 37 UPPSALA
Postal address:
Arbets- & miljömedicin, Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA
Web page:
https://www.uu.se/institution/medicinska-vetenskaper/forskning/forskargrupper/arbets--och-miljomedicin

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin