Maria Allström

Lecturer at Department of Education

Mobile phone:
+46 70 167 91 80
E-mail:
maria.allstrom@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

I am a lecturer in English and Education at the Centre for Professional Development and Internationalisation in Schools at Uppsala University (Fortbildningsavdelningen). I produce professional development courses, seminars and conferences for teachers of English, in Sweden and abroad.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Efter min lärarexamen 1987 har jag arbetat både inom grundskolan och gymnasiet och undervisat i ämnena engelska, svenska, drama och filmkunskap. Under alla år som lärare har jag handlett lärarstudenter, gästföreläst på lärarutbildningar, deltagit i internationella projekt och utbildningsaktiviteter, drivit skolutbyten och anordnat fortbildningsaktiviteter i Sverige och utomlands. I början av 2000-talet undervisade jag på kurser i ämnesdidakdik och metodik för blivande gymnasielärare i engelska inom lärarutbildningen vid Uppsala universitet, och sedan 2008 är jag anställd på heltid som universitetsadjunkt vid Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering vid Uppsala universitet. Fortbildningsavdelningen erbjuder ett brett utbud av kompetensutveckling i form av kurser, seminarier, workshops och konferenser för språklärare. Mitt ansvarsområde är fortbildning för lärare i engelska och jag har producerat och utvecklat ett stort antal poänggivande kurser, seminariedagar och workshops för engelsklärare i Sverige och utomlands. Några av mina speciella intresseområden är: nyskriven irländsk litteratur, Shakespeare i klassrummet, att använda drama och skönlitteratur i språkundervisningen, engelska för yngre åldrar, motivation. Jag medverkar även i Fortbildningsavdelningens gemensamma projekt inom internationalisering, inkludering, språk och kultur.

Maria Allström

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin