Henrik Ottosson

Senior Lecturer/Associate Professor at Institutionen för kemi - Ångström; Syntetisk molekylär kemi

E-mail:
henrik.ottosson@kemi.uu.se
Visiting address:
Ångströmslaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 523
751 20 Uppsala

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Conferences

Henrik Ottosson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin