Jacob Håkansson

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Dataskyddsombud

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Du kan ta del av den information som finns om dataskyddsfrågor här på MP https://mp.uu.se/web/info/stod/dataskyddsforordningen.

Verksamhetsidé för enheten för informationsförsörjning, registratur och arkiv:

Arbetet hos enheten skall inriktas mot att tillhandahålla metoder och tekniskt stöd för universitetets samlade informationsförsörjning.

Jacob Håkansson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin