Micael Taavo

PhD student at Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Anestesiologi och intensivvård

E-mail:
micael.taavo@uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1tr
751 85 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin