Raquel Pereira

Assistant at Musik och museer; Evolutionsmuseet; Zoologi

E-mail:
raquel.pereira@em.uu.se
Visiting address:
Villavägen 9
752 36 Uppsala
Postal address:
Norbyvägen 16
752 36 Uppsala

Visiting researcher at Institutionen för organismbiologi; Systematisk biologi

E-mail:
raquel.pereira@ebc.uu.se
Visiting address:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postal address:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

Visiting researcher at Institutionen för organismbiologi; Systematisk biologi

E-mail:
raquel.pereira@ebc.uu.se
Visiting address:
Evolutionsbiologiskt centrum, Norbyv. 18D
75236 Uppsala
Postal address:
Norbyv. 18D
75236 Uppsala

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin