Carin Leibring Svedjedal

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 51 97
E-mail:
carin.leibring-svedjedal@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i nordiska språk sedan 2019 med inriktning mot sociolingvistik och fältet språk och kön. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag dels förnamns- och pronomenval hos transpersoner genom enkäter och intervjuer, dels den samtida svenskspråkiga diskursen om transrelaterade ämnen (transvård, juridiska regleringar som berör transpersoner, samt huruvida transperspektiv ska inkluderas i feministiska diskussioner) med hjälp av diskursanalytiska metoder.

Keywords

  • sociolingvistik
  • språk och kön
  • transgender studies

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2017-2019: Personalassistent och administratör vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

2015-2017: Amanuens vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet

VT 2016: Fil. magisterexamen i svenska, Uppsala universitet

VT 2015: Fil. kandidatexamen i svenska/nordiska språk och sociologi, Uppsala universitet

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin