Erika Boije

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i kyrkohistoria och i min avhandling studerar jag gestaltningen av religion och frågor som berör nationalism och genus i den historiska romanen Fältskärns berättelser (1853–1867) av den finlandssvenske författaren, redaktören och historikern Zacharias Topelius. Jag analyserar ideal och motbilder i Topelius gestaltning av framförallt olika kristna konfessioner och deras identitetsskapande funktion och roll i det finländska nationsbygget.

Keywords

 • 19th century
 • anti-catholicism
 • anti-jesuitism
 • early modern history
 • gender history
 • historieskrivning och historiebruk
 • intersectionality
 • kulturprotestantism
 • litteratur
 • memory studies
 • nationalism
 • topelius

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Conferences

Erika Boije

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin