Lars Edstedt

PhD student at Department of Law; Doctoral Candidates

Telephone:
+46 18 471 26 98
E-mail:
Lars.Edstedt@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i processrätt

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bakgrund etc.

Född 1981

Filosofie magisterexamen 2006, Umeå universitet

Juristexamen 2012, Umeå universitet

Tingsnotarie 2012-2014, Stockholms tingsrätt

Hovrättsfiskal 2014-2015, Svea hovrätt

Tingsfiskal 2015-2016, Uppsala tingsrätt och 2019 Södertörns tingsrätt (tjänstledig)

Interna uppdrag

Ordförande, Humanistisk-Samhällsvetenskapliga doktorandutskottet (HSDU), 2017/2018

Ledamot, Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, 2017/2018

Ledamot, Nämnden för utredning av oredlighet i forskning vid Uppsala universitet 2017/2018

Suppleant, Doktorandnämnden, 2017/2018

Suppleant, Juridiska doktorandrådet, 2017/2018

Undervisning

Jag undervisar i processrätt och straffrätt på Juristprogrammets termin 4. Min undervisning i övrigt består bl.a. av handledning av studenter som skriver examensarbeten på Juristprogrammets termin 9.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är anställd som doktorand i processrätt sedan den 1 september 2016. Avhandlingsprojektet handlar om ramen för domstolens prövning i brottmål, utifrån 30 kap. 3 § rättegångsbalken. Även frågor om art. 6 EKMR samt materiell processledning och tolkning av processhandlingar aktualiseras.

Huvudhandledare: Professor Torbjörn Andersson

Biträdande handledare: Docent Erik Svensson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin