Inger Nilsen

PhD student at Center for Clinical Research Dalarna

Visiting address:
Centrum för Klinisk Forskning Dalarna
Postal address:
Nissers väg 3
791 82 FALUN
ORCID:
0000-0001-9450-3714

Short presentation

I am a PhD student at the Center for Clinical Research at Region Dalarna and at the Department of Food studies, Nutrition and Dietetics at Uppsala University. My research area is glucose profile and dietary factors before and after bariatric surgery. In addition I work at Region Dalarna with patient safety and improvements within the Department of Dietetics and Speech Therapy.

Keywords

  • clinical nutrition
  • diet
  • glucose
  • obesity surgery

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Glukosprofil och kostfaktorer före och efter bariatrisk kirurgi

Bariatrisk kirurgi (exempelvis gastric bypass och sleeve gastrektomi) vid fetma är idag en allt mer förekommande behandlingsmetod. I och med de anatomiska förändringarna av mag-tarmkanalen och medföljande metabola- och endokrina förändringar hos patienten påverkas aptit, matpreferenser, portionsstorlekar, dryckesintag och absorption av energi- och näringsämnen. Samtidigt avser operationen som sådan förbättra patientens blodglukosreglering. Vilken roll olika former av mat- och dryckesintag har för glukosnivåerna är inte helt klarlagt. Syftet med aktuellt avhandlingsarbete är därför att närmare undersöka kost- och näringsintag samt interstitiell glukosprofil hos patienter före och efter bariatrisk kirurgi.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Inger Nilsen

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin