Anna Fornell

Researcher at Institutionen för materialvetenskap; Medicinsk teknik

Mobile phone:
+46 70 815 45 31
E-mail:
anna.fornell@angstrom.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 35
751 03 UPPSALA
Anna Fornell

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin