Lisa Nordlund

PhD student at Department of Law; Doctoral Candidates

Telephone:
+46 18 471 76 87
E-mail:
Lisa.Nordlund@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsämne: Förvaltning och samförståndsarbete vid bodelning och arvskifte

Forskningsbeskrivning: Forskningsprojektet rör hur boutredningsmannens, bodelningsförrättarens och den särskilde förvaltarens uppdrag genomförs i praktiken och hur desamma förhåller sig till frågor om underhåll till före detta eller efterlevande make. Forskningen utgår från förmögenhetsrättslig familjerätt och viss processrätt, främst alternativ tvistlösning och alternativ rättskipning.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin