Brenda Irene Medina Jimenez

Assistant with doctoral duties at Institutionen för geovetenskaper; Paleobiologi

E-mail:
brenda.medina@geo.uu.se
Visiting address:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postal address:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA
Brenda Irene Medina Jimenez

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin