Sofia Orrbén

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 64 32
E-mail:
sofia.orrben@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-2285-7924

Short presentation

My research interest focuses on language use in sex crime judgments. In my dissertation project, I particularly examine how language in written judgments from Swedish district courts can be used to treat victims of sex crime better.

Keywords

 • brottsoffer
 • diskursanalys
 • genreanalys
 • genus
 • klarspråk
 • rättslingvistik
 • sexualbrott
 • språkbruk
 • textforskning
 • validering
 • våldtäkt

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt

Inom ramarna för min doktorsavhandling kombinerar jag intresset för språk och makt med intresset för juridik och sexualiserat våld. Avhandlingen handlar om hur språket används för att dra gränser mellan frivillighet och ofrivillighet i sexualbrottsdomar och hur gränsdragningar reproducerar diskurser om offer och förövare vid sexualiserat våld som vittnar om en tro på våldtäktsmyter i svenska tingsrätter. I avhandlingen diskuterar jag därför vilken roll som språkbruk i sexualbrottsdomar spelar för bemötande av sexualbrottsoffer och hur språket kan användas för att utmana sådana stereotypa föreställningar om offer och föröver som våldtäktsmyter utgör.

Planerad disputation: September 2024

Huvudhandledare: Andreas Nord

Biträdande handledare: Karin Idevall Hagren

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Sofia Orrbén

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin