Karin Lange

Adjunct lecturer at Department of Education

E-mail:
karin.lange@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

EDU Uppdrag är en del av Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) vid Uppsala universitet. Vi arbetar med kompetensutveckling för kommuner, landsting och näringsliv. EDU Uppdrag bygger skräddarsydd utbildning som vilar på vetenskaplig grund.

Jag är handledare i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, SBS. Jag är även förskollärare med utvecklingsledaruppdrag inom Uppsala kommun.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin