Olle Uppenberg

PhD student at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 24 35
E-mail:
olle.uppenberg@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i didaktik med inriktning mot filosofiämnets didaktik.

Syftet med mitt forskningsprojekt är att undersöka gymnasieämnet filosofi, i synnerhet vilka filosofiska traditioner som förmedlas i gymnasieklassrummen

Jag är inspirerad av den tyska filosofididaktiken som växt fram ur det akademiska filosofiämnet, och som behandlar frågor om hur filosofin kan förmedlas.

Jag är intresserad av kontakt med alla som är intresserade av filosofi och didaktik. Mejla mig gärna vid intresse av kontakt!

Olle Uppenberg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin