Mathias Persson

Affiliated Researcher at Department of Literature and Rhetoric; Affiliated staff

Telephone:
+46 18 471 61 82
E-mail:
Mathias.Persson@littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har på senare tid ägnat mig åt forskning om dels Kungliga Vetenskapsakademiens samhällssyn och politiska kopplingar på 1700-talet, dels Linnélärjungen och globetrottern Anders Sparrmans bilder av Afrika och Europa. Dessförinnan låg mitt fokus på tyska föreställningar om Sverige under samma århundrade. Jag har även skrivit om samspelet mellan vetenskap, religion och science fiction inom ramen för astronomen Peter Nilsons (1937–1998) författarskap.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Filosofie doktorsexamen i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, 2009. Tidigare studier i framför allt Uppsala (utöver idé- och lärdomshistoria bland annat historia och statsvetenskap). Jag har bedrivit forskning vid flera utländska lärosäten, senast University of Johannesburg (2017–2018).

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Mathias Persson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin