Karolin Eriksson

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Hälsopedagog på Studenthälsan, med fokus på förebyggande och utåtriktade arbete för studenternas välmående.
Utbildare i Första hjälpen till psykisk hälsa.
Projektledare Mental Health Week.

Karolin Eriksson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin