Lena Hjelmstam

Adjunct lecturer at Department of Education

E-mail:
lena.hjelmstam@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fil mag i engelska och franska, förstelärare på Sandagymnasiet, Huskvarna, adjungerad adjunkt vid Uppsala Universitet

Internationell koordinator, ansvarig för Erasmusansökningar och utbyten på Sandagymnasiet

Lena Hjelmstam

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin